چرا اوین هوم

مبل از کارخانه به خانه

منظور از مبل قیمت کارخانه یا مبل ارزان قیمت این است که مبل های با کیفیت مطلوب که در فروشگاه ها و مغازه ها با قیمت های نامعقول و بسیار بالاتر از قیمت تمام شده کارخانه ارائه می شود را با قیمت کارخانه بخرید. مبل های بی کیفیت هزینه بالایی را بابت تعمیرات به خانواده ها تحمیل می کند. این هزینه ممکن است چندین برابر هزینه ای باشد که برای مبل با کیفیت مطلوب پرداخت می شود. پیشنهاد می شود  از انواع مبل گروه مبلمان اوین هوم دیدن فرمایید.